SOFTWARE

OLEX

Fullversjon for navigasjon, plotting og oppmåling. Inkluderer sjøkart for Norge og fremtidige versjons-oppgraderinger.

LINO

Lettere versjon for navigasjon og plotting. Inkluderer sjøkart for Norge og fremtidige versjons-oppgraderinger.

LT - Kontorversjon

Passiv Olex, beregnet for planlegging, tegning og data-prosessering. Inkluderer sjøkart for Norge og fremtidige versjons-oppgraderinger.

GRIB

Nedlasting og fremvisning av værvarsler, samt data fra Barentswatch. Automatisk innmelding av redskap.

UP - Subsonus

Tilkobling mot Subsonus undervannsposisjonering.
NB! Kun Subsonus-enheter levert og konfigurert av Olex kan benyttes.

AIS

Automatisk Identifikasjons System, informasjon om eget og andre skip kringkastes og mottas over VHF-båndet.

HT - havbunnshardhet

En del ekkoloddtyper kan måle havbunnens evne til å reflektere lyd, med HT beregnes havbunnens hardhet og topografi.

SB - strømberegning

Med SB beregnes havstrømmen fortløpende på grunnlag av siste målinger fra GPS, headingsensor og vannfartsmåler,

ITI - trålposisjonering

Olex kan tilknyttes ulike typer sensorer som festes på tråldørene for å visualisere trålen i både 2D og 3D.

ATEC

Softwaremodul for tilkobling mot ATEC 400 multistrålesonar.

HGPS

HGPS-modulen benytter nøyaktig høyde og posisjon fra avanserte GPSer til eksakt posisjonering av målinger.

MBES

Med MBES kan Olex motta og prosessere data fra Kongsberg EM-serien av multistråle-ekkolodd.

SEAPIX

Modul for tilkobling mot SEAPIX multistrålelodd.

WASSP

Modul for tilkobling mot eldre WASSP multistrålelodd.
(Modell: 80F, 160F og 5230).
NB! Olex har aldri laget støtte for nye generasjoner av WASSP.

RE - eksport av bunndata

Eksport av egenmålt bunnkart til trålposisjoneringssystem.