Elektroniske navigasjonskart


Olex kan benytte vektorkart i S57- og S63-format, fra offisielle og kommersielle leverandører som ChartWorld, Primar og Statens Kartverk. S-57 er en internasjonal standard for navigasjonskart som er godkjent av IHO. S-63 er en standard for kryptering og sikring av elektroniske sjøkart. Kart på dette formatet består av en kryptert karttfil og en permitfil som åpner for innlesing av kartene. Navigasjonskartene kan brukes i kombinasjon med det egenoppmålte bunnkartet. Diverse kartinformasjon som navn, dybdekoter, bunntyper og lyktesektorer kan slås av, og på, etter ønske og behov.

Norgeskart

Fra og med software-versjon 11.0, kan Olex vise "Norgeskart" - oppdaterte sjøkart fra Statens Kartverk som dekker Norge med Svalbard og Jan Mayen. Kartene distribueres gratis til brukere av Olex, i form av en ISO-fil med størrelse på omtrent 500 Mb, som enkelt kan leses inn i olexmaskinen via en USB-penn. I tråd med Kartverkets standard for oppdateringer vil de nyeste kartdata gjøres tilgjengelig hver andre uke, og alltid være nedlastbare via vår hjemmeside.

ChartWorld

ChartWorld distribuerer kart-data fra kartverk i hele verden. Kartene selges i passe store områder som låses opp ved hjelp av en permit, og kan bestilles via våre forhandlere.

Sjøkartverkets Fiskeridatabase

Fiskeridatabasen viser bunntopografien i form av dybdekurver basert på statens oppmålinger, maritime grenser, oljeinstallasjoner og bunnkvalitet.