Havbunnskart i Olex


Olex lager havbunnskart ved hjelp av mottatte data fra ekkolodd og GPS. For hver dybde som måles blir kartet mer nøyaktig. Beregningen av havbunnskart foregår fullstendig automatisk og krever ingen betjening. Det er ingen begrensning i antall loddskudd som håndteres. Det egenmålte bunnkartet kan fremstilles i 2D med dybdekoter eller relieff og i 3D med virtuelt kamera. Bunnzoom kan brukes til å fremheve utvalgte dybdeområder. I tillegg kommer en del spesialfunksjoner som f.eks beregning av vann- og bunnmassevolum. Det er også verktøy for søk og utrenskning av dårlige måledata.

Felles havbunnskart for Olex-brukere


Brukere av Olex oppfordres til å utveksle sine måledata med andre. Datadelingen er gratis og organiseres av Olex AS. Ved å sende inn sine dybdedata til Olex AS, eller sin forhandler, får brukerne tilgang til en database med dybder som er samlet inn av andre olexbrukere over hele verden. Denne oppmålingsdugnaden er blitt svært populær, og over fem milliarder kvalitetskontrollerte og godkjente dybdermålinger danner nå grunnlag for et omfattende havbunnskart. Informasjonen er verdifull for alle sjøfarende, og både havgående fabrikktrålere og små sjarker deltar i delingen. Data kan sendes til Olex AS via e-post, USB-lagringsenhet eller lastes opp på vår ftp server.

Oversikt over Olex-havbunnskartenes dekningsområer


Den komplette dybdedatabasen er delt inn i iso-filer på mellom 3 og 4 gigabyte hver, tilpasset filsystemet til en vanlig USB minnepinne. Filene kan leses inn i olexmaskinen via USB-minnebrikke eller DVD. Man kan lese inn så mange områder som man har plass til. Nedlasting av dybdedatabaser er passordbeskyttet. Passordet endres når en ny database blir gjort tilgjengelig. Tilgang gis ved deling av egne dybdedata.

Last ned