Felles havbunnskart for Olex-brukere


Brukere av Olex oppfordres til å utveksle sine måledata med andre. Datadelingen er gratis og organiseres av Olex AS. Ved å sende inn sine dybdedata til Olex AS, eller sin forhandler, får brukerne tilgang til en database med dybder som er samlet inn av andre olexbrukere over hele verden. Denne oppmålingsdugnaden er blitt svært populær, og over fem milliarder kvalitetskontrollerte og godkjente dybdermålinger danner nå grunnlag for et omfattende havbunnskart. Informasjonen er verdifull for alle sjøfarende, og både havgående fabrikktrålere og små sjarker deltar i delingen. Data kan sendes til Olex AS via e-post, USB-lagringsenhet eller en skybasert tjeneste.

Last ned Dybdedatabasen her