Oversikt over Kartverkets dybdedatabase

Dybdekart fra Kartverket


Kartverket har frigitt bunndata for deler av Norges sjøareal. Utenfor 12-milsgrensen er oppløsningen gjerne så god som 5 meter; kystnært 50 meter. Dataene dekker også områdene til NGUs marine grunnkart, som nå er bygget inn i Olex. Kartverkets bunndata kan lastes ned som en Olexdatabase. Dataene er lisensiert under CC-BY 4.0. Kildedataene, som også kan leses inn i Olex (selv om det vil ta lang tid!) kan også lastes ned.
Last ned Kartverkets bunndata som Olexdatabase. Alle filene lastes ned til en katalog, og leses inn ved å velge en av dem. Total datamengde 19 Gb. Det vil oppstå en database med navn "Kartverket 2018". Andre data i maskinen blir ikke berørt.
Last ned Kartverkets bunndata i kildeformat. Dette er aktuelt om man vil prosessere Kartverkets data selv. Total datamengde rundt 50 Gb.

Les mer