MASKINER OG HARDWARE

Olex selger relevant hardware fra diverse produsenter. Før levering fra oss blir utstyret konfigurert og testet, for å kunne brukes sammen med vår software. Hardware levert av Olex skal derfor ikke endres på. Oppgradering av Firmware, BIOS eller andre endringer på utstyret, kan føre til at det mister sin Olex-kompatibilitet, og skal aldri gjøres, med mindre det er etter råd fra Olex AS.

9-36V industri-PC

Kompakt vifteløs industrimaskin som kan monteres både horisontalt og vertikalt, på vegg eller under styrekonsoll.

Atec multistrålesonar

Kompakt multistrålesonar beregnet for oppmåling og havbunns- kartlegging i høy oppløsning.

Subsonus

System for undervannsposisjonering bestående av en liten sonar på båten, og en eller flere transpondere som festes på undervannsobjekter

Spatial - alt-i-et-sensor

en liten bevegelsessensor fra australske Advanced Navigation, som passer fint sammen med Atec, Wassp, HGPS.

AML-3 - SVP

Lydhastighetsprobe for måling av lydfart, temperatur, trykk, saltinnhold.

Opto-kobler for NMEA-signaler

En opto-isolator er en elektronisk komponent som overfører elektriske signaler ved bruk av lys, isolerer for skadelige spenninger.