Spatial

Spatial er en liten bevegelsessensor fra australske Advanced Navigation, som passer fint sammen med Atec, Wassp, HGPS etc. Den kombinerer akselerometre med GPS og magnetkompass, og gir pitch, roll, heave, heading, posisjon, kurs og fart. Et komplett Atec-anlegg kan bestå av Olex med tilhørende software, Atec-sonaren, og kun Spatial. Produsenten lover 0.1 graders nøyaktighet i roll og pitch, 0.8 grader i heading, og 5 cm eller 5% i heave. Kvaliteten avhenger av at sensoren er riktig montert, og at magnetkompasset er kalibrert.

Montering
Sensoren monteres nær båtens rotasjonspunkt, og dens GPS-antenne må ha godt himmelsyn. Et kompromiss er gjerne lavt i båtens styrhus. Sensoren må ikke monteres nær magnetiske kilder som motorer, strømførende kabler, og lignende. Normal montering er oppå en horisontal flate, med kablene pekende fremover. Den kan også monteres i andre orienteringer, sålenge man angir disse i Spatial's PC-baserte konfigurasjonssoftware. Om den medfølgende GPS-kabelen blir for kort, kan man bruke en annen aktiv antenne, for eksempel en Trimble-antenne med 10m RG58 og SMA-adapter. Strømkilden må være fra 5 til 36 volt, nominelt 24 volt. Sensoren har fire skruehull tilpasset M2-maskinskruer. Man fester typisk sensoren til en liten plate, som så festes i båten med tre større skruer. Plate og skruer følger ikke med.

Kalibrering
Etter at sensoren er montert, bruker man konfigurasjonssoftwaren til å definere GPS-antennens XYZ, og starte magnetkompasskalibreringen, som innebærer at båten svinges gjennom 450 grader. Softwaren brukes også til å endre forskjellige parametre som baudrater og dataformat. Vi har satt den opp til å sende GPS og heading på kabel merket "Auxiliary", og attitude som TSS1 på "GPIO". "Primary" brukes for å kommunisere med konfigsoftwaren.

Spatial konfigurasjons-filer kan lastes ned fra vår Nedlastings-side

Lenke til produsentens datablad, manual og konfigurasjonssoftware.