MARINE GRUNNKART FRA NGU


NGU leverer kart over en rekke marine tema. Fokus er hovedsaklig på geologiske bunnforhold, men kartene finnes i flere formater og med brukergrensesnitt tilpasset ulike brukergrupper. De marine grunnkartene fra Søre Sunnmøre og Astafjordprosjektet er små, men detaljerte bunnkart som er resultat av flere ulike prosjekter som står bak kartleggingen, der både nasjonale og lokale parter har vært involvert. Dataene kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv. Det er også nyttige data for de som planlegger lokaliteter for fiskeoppdrett, og for havnemyndigheter. De marine bunnkartene ligger i en egen separat database, og blander seg ikke med maskinens eksisterende bunndata.
Etter innlesning finnes de under menyen: Info -> Velg Dybdedatabase.

Astafjordprosjektet


De siste årene har NGU samarbeidet med Astafjordprosjektet for å kartlegge havbunnen og kystsonene rundt Ibestad, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy.
Last ned Dybdedata Astafjord


Søre Sunnmøre


Kartene er resultatet av et toårig kartleggingsprosjekt, finansiert av NGU, kommunene og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Med utgangspunkt i svært nøyaktige dybdedata samlet inn av Kartverket, har NGU tolket fordelingen av sedimenter på havbunnen på Søre Sunnmøre. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
Last ned Dybdedata Søre Sunnmøre


Les mer


Dybder Astafjord oversikt

Dybder Astafjord detalj

Dybder Søre Sunnmøre oversikt

Dybder Søre Sunnmøre detalj