PRODUKTER

  • SOFTWARE

    I tillegg til Olex-softwaren finnes det software for bl.a. ATEC, GRIB, AIS, trålposisjonering og strømberegning. Klikk "Les mer" for å se en samlet oversikt over alle tilleggs-moduler finnes.

  • MASKINER/HARDWARE

    Oversikt over datamaskiner og annen hardware som kan leveres av Olex AS. Ta kontakt med nærmeste forhandler for hjelp til bestilling.

  • KART

    Olex kan bruke både offisielle kart og kart fra kommersielle kartleverandører. F.o.m Olex versjon 11.0 kan Olex vise "Norgeskart" som er oppdaterte sjøkart fra Statens Kartverk. Kartene distribueres gratis til brukere av Olex.