Ved hjelp av data fra ekkolodd og GPS lager Olex havbunnskart som blir mer og mer nøyaktig for hver dybde som måles. Bunnkalkuleringen og beregningen skjer automatisk og krever ingen betjening. Det egenmålte bunnkartet kan fremstilles i 2D med dybdekoter eller relieff og i 3D med virtuelt kamera. Bunnzoom kan brukes til å fremheve utvalgte dybdeområder. I tillegg kommer en del spesialfunksjoner som f.eks beregning av vann- og bunnmassevolum, skjermbilde med navigasjonskart, bunnzoom og 3D-visning.

Systemet opererer under UNIX, for tiden Linux for PC. All programvare lages av Olex AS, med unntak av tidevannsberegningen, hvor det benyttes XTide2. Det benyttes digitale vektorkart fra offisielle og uoffisielle kilder. Effektiv bruk av digitale sjøkart fordrer rask datamaskinell håndtering. Kartcellene konverteres derfor til et kompakt internt format, hvor de lagres i flere grovskalerte utgaver. Ved kontinuerlig å registrere dybde og posisjon bygger systemet en database hvor havbunnen er inndelt i små firkanter på omtrent 5x5 meter kalt "Bokser". Dette er tilpasset vanlig GPS, som gir en posisjon med 5-6 meters feilradius. Hvis man har tilgang til mer nøyaktig posisjoneringsutstyr kan størrelsen på boksene reduseres for å kunne lage et bunnkart med finere oppløsning.Målingene medfører en rekalkulering av de umålte boksene innenfor en radius, satt til cirka 500 meter.

Brukere av Olex har fri tilgang til alle oppgraderinger av Olex software.

Last ned