Subsonus

Subsonus er et system for undervannsposisjonering bestående av en liten hydrofon montert på båten, og en eller flere transpondere festet på undervannsobjekter, som fiskeredskap, ankere, ROV, droner eller dykkere.

Olex må utvides med softwaremodulen UP, for å kunne dekode informasjonen fra Subsonus.

NB! UP-modulen kan kun snakke med Subsonus-enheter, levert og konfigurert av Olex AS.

Hver transponder eller "tag" har sitt unike nummer, som enkelt legges til i Olex. Uavhengig av hverandre, snakker taggene med hydrofonen og forteller sin pitch, roll, tilt og heading. Taggene vises i Olex i 2D og 3D, og kan trackes i olexkartet, med egne slepestrek. I Olex kan man sette graden av tilt som skal tolereres før en tag regnes for å ha nådd havbunnen. Olex begynner så å avgrense posisjonen til et nytt hendelsesmerke på en slik måte at de 10 nærmeste observasjonene er gjennomsnittlig beregnet til en bedre, mer nøyaktig posisjon.. To tagger kan "kobles" sammen, slik at de vises på skjermen, med en linje og innbyrdes avstand mellom seg.

Les mer om montering, konfigurering og igangkjøring her.

Tekniske spesifikasjoner Subsonus
Rekkevidde: opp til 1000 m
Posisjonsnøyaktighet: 1.5 m pr. 100 m
Frekvens: 30 kHz
Roll/pitch-nøyaktighet:
Headingnøyaktighet
Headingkilde: magnetisk
Mål hydrofon: bredde 106mm - høyde 93 mm
Mål tag: bredde 57mm - høyde 125 mm