HT - Beregning av bunnhardhet


På grunnlag av rådata fra ekkolodd, beregner Olex havbunnens topografi og hardhet. Dette gjøres basert på havbunnens evne til å reflektere lyd, korrigert for faktorer som kan påvirke målingene. Uten HT-software vil dataene bli behandlet som fra et vanlig ekkolodd, der kun dybde overføres via seriekabel. Hardheten fremstilles med farger der hver farge representerer en hardhetsverdi. Hardheten angis i prosent, der 0% er helt bløtt og 100% er maksimalt hardt. Hardheten for siste registrerte loddskudd vises i et eget panel. I tillegg kan et eget vindu med ekkogram eller detaljeg for hardhetsberegningen vises i skjermbildet samtidlig.