GRIB - Værvarsling og automatisk nedlasting

GRIB er et værsystem som muliggjør nedlasting av filer på GRIB-format for vind, strøm, bølger og lufttrykk fra internett og viser været med farger, piler og grafer i Olex. Internettilkobling krever at maskinens operativsystem er av nyere dato. Reinstallasjon av maskinen kan påregnes.

GRIB-modulen kan vise været i øyeblikket på et bestemt sted, prognose for været frem i tid, eller sannsynlighet for hvordan været blir når fartøyet passerer ulike steder. Systemet gir i tillegg mulighet for automatisk nedlasting av forskjellige plotterdata - som oversikt over stående bruk fra BarentsWatch, og har funksjon for inn- og utmelding av redskap til Kystvakttjenesten.
Les mer om den nye innmeldingen via BarentsWatch her.

Linker for nedlasting

Filer med vær- og plotterdata kan lastes ned fra websidene til forskjellige leverandører, som Meteorologisk Institutt, Global Marine Network, Ocens og BarentsWatch. Vi har flere lister med URL'er - nettadresser for automatisk nedlasting til Olex. Disse kan fritt brukes og editeres etter behov. URL-listene kan lastes ned fra vår nedlastings-side

Ulike typer værfiler

Vind

Skjermbildet viser vindpiler som symboliserer vindens retning og styrke. I tillegg viser de fargede feltene områder som har omtrent samme vindstyrke.

Bølger

Bølgepilene viser bølgenes retning og høyde, i tillegg viser de fargede feltene områder som har omtrent samme bølgehøyde.


Overflatestrøm

Strømpiler symboliserer havstrømmenes retning og styrke.
Felt med samme farge viser områder med omtrent samme strømstyrke.


Lufttrykk

Viser områder med omtrentlig samme trykk.

Internettilkobling

Maskinen må konfigureres for å kobles til internett, f.eks via en trådet tilkobling mot et modem. De fleste Olexmaskiner kan kobles til nett, men eldre maskiner må sannsynligvis reinstalleres med nytt operativsystem for å få kontakt med internett.

Olex og BarentsWatch

GRIB-modulen muliggjør automatisk nedlasting av offentlig informasjon, fra nettportalen BarentsWatch. GRIB har i tillegg funksjoner for automatisk inn- og utmelding av stående bruk, som fra 2022 også blir håndtert av BarentsWatch. Mer info..