Tilkobling til internett

For å kunne laste ned værfiler og andre typer data må maskinen være koblet til et nettverk. Enten via kabel eller via WiFi.
M4 er den første Olex-maskinen med innebygget WiFi. De fleste eldre maskiner kan imidlertid kobles til WiFi ved å bruke en WiFi-dongle som monteres i en av USB-portene.
Internettsymbolet i øvre høyre hjørne viser om maskinen er tilkoblet et nettverk, enten via kabel eller WiFi.

= ingen internett-tilkobling

= tilkobling OK

Klikk på Info Datatrafikk Nettverk WiFi-nettverk for å åpne et vindu med oversikt over tilgjengelige WiFi-nettverk.
Merk at knappen WiFi-nettverk kun er tilgjengelig på maskiner som har hardware for trådløs nettverks-tilkobling.

Nettverkene er listet i rekkefølge etter signalstyrke. Nettverk der navnet er markert med en stjerne har allerede et lagret passord og det er ikke nødvendig å skrive inn passord på nytt ved tilkobling.

Velg nettverk ved å venstreklikke på nettverksnavnet, skriv så inn WiFi-passordet i feltet som åpnes og klikk Ok.

Vi antar at de fleste Olexmaskiner kan kobles til nettet på denne måten. Eldre maskiner må sannsynligvis reinstalleres med et nytt operativsystem, som kan benytte moderne softwarepakker for nedlasting og sending av data. En reinstallasjon vil også aktivere brannmuren, som tradisjonelt er deaktivert på eldre maskiner. Dette kan også gjøres i Vedlikeholdsmodus.

Last ned veiledning for manuell aktivering av brannmur her.