Olex og BarentsWatch

GRIB-modulen kan automatisk hente bruksdata fra BarentsWatch i form av Olex-plotterobjekter. Dataene organiseres i et eget plotterlag på olexmaskinen. Forhåndsdefinert er lag E, men dette kan enkelt endres under: Info -> Startverdier for nye data. Objektene er internt tagget, slik at Olex ser at de kommer fra Internet og sletter det "forrige" objektet neste gang filen hentes ned. Maskinen skal dermed ikke renne full, selv om den hver dag laster ned nye redskaps-data. I utgangspunktet vises kun informasjon om posisjon og redskapstype men fiskere som har en BarentsWatch-konto, med sitt fartøy registrert, kan angi sin BarentsWatch-bruker i Olex under Diverse -> Nedlastinger, og få utvidet tilgang til bruksdata. Utvidet tilgang omfatter fartøynavn, kallesignal, MMSI og telefonnummer i forbindelse med redskapene.

Innmelding av stående bruk til Kystvaktsentralen skal fra januar 2022 gå via BarentsWatch. Den nye innmeldingen støttes av Olex GRIB-modul og aktiveres under knappen Innmelding, som finnes på Diverse-menyen. Ingen opplysninger skal manuelt angis i dette vinduet. Knappen "User code" må trykkes for å hente en kode fra BarentsWatch. Når koden vises på skjermen, kan man bruke sin smart-telefon, PC eller nettbrett, til å åpne websiden: https://id.barentswatch.no/device. Her logger man inn med sin BarentsWatch-bruker og angir brukerkoden. Etter at koden er sendt og det er bekreftet at Olex-maskinen skal gis tilgang til BarentsWatch-kontoen, vil bruker-informasjon, registrert hos BarentsWatch dukke opp i innmeldingsvinduet. Deretter kan man velge redskapstype, eventuelt aktivere automatisk sending av slepestrek og funksjonen er klar til bruk. "Logg ut" er kun aktuelt hvis olexmaskinen skal selges eller overføres til annen BarentsWatch-bruker.


www.barentswatch.no