Olex og BarentsWatch

GRIB-modulen kan automatisk hente bruksdata fra BarentsWatch i form av Olex-plotterobjekter. Dataene organiseres i et eget plotterlag på olexmaskinen. Forhåndsdefinert er lag E, men dette kan enkelt endres under: Info -> Startverdier for nye data. Objektene er internt tagget, slik at Olex ser at de kommer fra Internet og sletter det "forrige" objektet neste gang filen hentes ned. Maskinen skal dermed ikke renne full, selv om den hver dag laster ned nye redskaps-data. I utgangspunktet vises kun informasjon om posisjon og redskapstype men fiskere som har en BarentsWatch-konto, med sitt fartøy registrert, kan angi sin BarentsWatch-bruker i Olex under Diverse -> Nedlastinger, og få utvidet tilgang til bruksdata. Utvidet tilgang omfatter fartøynavn, kallesignal, MMSI og telefonnummer i forbindelse med redskapene.

Innmelding av stående bruk til Kystvaktsentralen går fra 2022 via BarentsWatch. Den nye innmeldingen støttes av Olex og aktiveres under: Diverse -> Innmelding. Ingen opplysninger skal manuelt angis i dette vinduet. Knappen "User code" må trykkes for å hente en kode fra BarentsWatch. Når koden vises på skjermen, kan man bruke sin smart-telefon eller et nettbrett, til å åpne websiden https://id.barentswatch.no/device. Her logger man inn med sin BarentsWatch bruker og angir brukerkoden. Etter at koden er sendt Må det bekreftes at Olex-maskinen gis tilgang til BarentWatch-kontoen. Ettrpå vil bruker-informasjon, registrert hos BarentsWatch dukke opp i innmeldingsvinduet. Deretter kan man velge redskapstype, eventuelt aktivere automatisk sending av slepestrek og funksjonen er klar til bruk. "Logg ut" er kun aktuelt hvis olexmaskinen skal selges eller overføres til annen BarentsWatch-bruker.


www.barentswatch.no