MBES - multistrålekartlegging

    Alle sensorer kobles til ekkoloddet, og all konfigurasjon foregår direkte på selve ekkoloddet som produserer rådata og sender disse til Olex via ethernett. På grunnlag av innkommende posisjons- og dybdedata kan Olex kalkulere bunnkart.

    • Olex MBES har bl.a. vært brukt av Parker Maritime AS (tidligere Blom Maritime) i survey for Sjøkartverket.
    • Olex MBES ble brukt til å integrere data fra LADS Laser Airborne Depth Sounder med data fra ett EM 1002 og ett EM 3000 multistrålelodd.
    • Olex MBES blir også anvendt av Statoil i kartleggingen og planleggingen av rørleggingstraseer i Snøhvitprosjektet.
    Olex MBES kan også brukes til postprosessering av multistråledata. Store datasett kan enkelt importeres i Olex og visualiseres på samme måte som enkeltstråledata.