AIS

AIS identifiserer andre skips posisjon og hastighet, og har som hovedfunksjon å være et hjelpemiddel for å avverge kollisjon mellom fartøy. Informasjon om eget skip og posisjon kringkastes over VHF-båndet, og samme type informasjon mottas fra andre skip og basestasjoner.

Hvis maskinen har en AIS-enhet tilkoblet og Olex AIS tilleggs-software installert, vil alle fartøyer som har AIS og befinner seg innenfor radiorekkevidde, vises på skjermen. AIS-målene vil vises som trekantede båtsymboler med navn eller MMSI-nummer avhengig av hva de velger å sende ut.

Det er også mulig å sende og motta dybdedata fra andre båter via AIS og få senders og mottakers bunnkart vist samtidig på skjermen etter hvert som det blir målt opp.

AIS over internett


Hvis olexmaskinen er tilkoblet Internet, kan man koble seg opp mot Kystverkets kringkasting av nasjonale AIS-data.
Under menyvalgene: "Info → Datatrafikk → Nettverk → Nettverkskilder til NMEA", kan maskinen settes til å hente NMEA-meldinger fra Kystverkets IP-adresse som gir tilgang til de AIS-mål som Kystverket sender ut. Les mer om tilgang til åpne og begrensede AIS-data, samt søknad om tilgang til alle AIS-data, på kystverket.no. Et tips, når maskinen skal motta såpass mange AIS-mål samtidig, er å sette AIS-slepestrekenes levetid til 10 minutter under "AIS → konfig".

Generell informasjon om tilkobling til internett finnes her.