AIS - Automatisk Identifikasjonssystem

AIS identifiserer andre skips posisjon og hastighet, og har som hovedfunksjon å være et hjelpemiddel for å avverge kollisjon mellom fartøy. Informasjon om eget skip og posisjon kringkastes over VHF-båndet, og samme type informasjon mottas fra andre skip og basestasjoner. Hvis maskinen har en AIS-enhet tilkoblet og Olex AIS tilleggs-software installert, vil alle fartøyer som har AIS og befinner seg innenfor radiorekkevidde, vises på skjermen. AIS-målene vil vises som trekantede båtsymboler med navn eller MMSI-nummer avhengig av hva de velger å sende ut. Det er også mulig å sende og motta dybdedata fra andre båter via AIS og få senders og mottakers bunnkart vist samtidig på skjermen etter hvert som det blir målt opp.

AIS over internett


Hvis olexmaskinen er koblet til Internett, kan man koble seg opp mot Kystverkets kringkasting av nasjonale AIS-data. Under menyvalgene: Info → Datatrafikk → Nettverk → Nettverkskilder til NMEA, kan maskinen settes til å hente NMEA-meldinger fra IP-adresse 153.44.253.27, TCP-port 5631. Dermed får den tilgang til alle AIS-mål som Kystverket velger å sende ut. Når maskinen mottar såpass mange AIS-mål samtidig, kan det være lurt at slepestrekenes levetid settes til 10 minutter under "AIS → konfig".

Se her for mer informasjon om tilkobling til internett.