Olex LT er en kontorversjon av Olex. Den har de samme funksjoner for presentasjon av bunndata, lagring og plotting som en Olex fullversjon, men den mottar ikke NMEA-meldinger fra GPS eller ekkolodd. Den følger de samme softwareoppgraderinger som Olex fullversjon og nyeste versjon er alltid gratis nedlastbar fra vår hjemmeside.

Kontorversjonen er et frittstående system som senere kan oppgraderes til fullversjon. Eventuelle vektorkart til systemet kjøpes separat.

Om ønskelig kan Olex LT utvides med tilleggsmoduler for å arbeide med hardhets- og multistråledata fra Atec, Wassp og Seapix (MBES-modulen er ikke tilgjengelig for LT). Prisen på tilleggsmoduler til kontorversjonen er 25% av full pris (hvis man ved en eventuell senere oppgradering til fullversjon ønsker tilleggsmodulene oppgradert betales de resterende 75%).