HGPS

  Olex-kart i 5X5m oppløsning til venstre, og samme areal
  kartlagt med Simrad ES60 og Olex HGPS til høyre.

  HGPS er en funksjon som gir bedre nøyaktighet ved oppmåling med enkeltstrålelodd. Ved å bruke en presisjons-GPS, og eventuelt roll- og pitch-sensor, er det mulig å bestemme loddskuddenes posisjon på havbunnen med stor nøyaktighet.

  Alle vertikale effekter som tidevann, bølger og fartøy-last kompenseres for gjennom GPS-dataene.

  For best resultat anbefales et ekkolodd med høy pingrate, for eksempel Simrad ES70/80, men andre typer ekkolodd kan også benyttes.

  Forsøk med HGPS viser at man, ved optimal bruk, kan oppnå tilnærmet samme nøyaktighet på plassering av loddskuddene, som ved multistråle-oppmåling og dermed kartlegge formasjoner og terreng på havbunnen som ikke kommer frem ved tradisjonell Olex-kartlegging med vanlig GPS.