Nytt fra Olex   

KARTLEGGING OG NAVIGASJON

Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging.
Ved hjelp av GPS og ekkolodd samles det inn dybdedata som kontinuerlig kalkuleres og tilpasses tidligere målinger. Resultatet visualiseres, i sanntid, som et realistisk 3D-bilde av havbunnen. Systemet har avanserte funksjoner for navigasjon og kan enkelt utvides med programvare for tilknyttes relevant utstyr som blant annet AIS, multistrålelodd og ROV/trål-posisjonering.


Atec kan settes til å ikke kartlegge over tidligere målinger.


Olex versjon 14.12 introduserte et nytt filter for Atec-oppmåling, som hindrer at det kartlegges over tidligere målinger.
Det første bildet viser vanlig måling. Vinkelfilteret sørger for at dataene blandes best mulig. Hvor vinklene mot målebåten er lavere enn 18 grader, blandes alt sammen.
Neste bilde viser den nye settingen. Gamle data blir ikke overskrevet av nye, så vinkelfilteret faller stort sett bort. Forskjellige målefeil merkes derfor bedre, men man unngår å miste noe som allerede er pent målt. (Klikk på bildene for større visning).