Nytt fra Olex   

Lag dine egne havbunnskart

Olex er et unikt oppmålings- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging.
Ved hjelp av GPS og ekkolodd samles det inn dybdedata som kontinuerlig kalkuleres og tilpasses tidligere målinger. Resultatet visualiseres, i sanntid, som et realistisk 3D-bilde av havbunnen. Systemet har avanserte funksjoner for navigasjon og kan enkelt utvides med programvare for tilknyttes relevant utstyr som blant annet AIS, multistrålelodd og ROV/trål-posisjonering.


Aktuelle lenker