NYHETSARKIVET


Pressemelding 23 februar 2024

Nå kan du kartlegge fisken med Olex


I snart 30 år har fiskerne kunnet kartlegge havbunnen med Olex. Nå introduserer Olex AS et ekkolodd som lar fisk bli en del av datamengden.

Med det nye ekkoloddet OS1 får fiskeren se alle sine historiske ekkoloddregistreringer.

- Tradisjonelle ekkolodd viser fisk og bunn glidende fra høyre mot venstre over skjemen. Så fort bildet passerer venstrekanten, ramler dataene utenfor og går tapt. Men med OS1 blir alt tatt vare på, sier daglig leder i Olex AS, Ole B. Hestvik.

Siden Olex husker alle ping, kan man over tid se om det er mønstre i hvor fisken står. Olex viser ekkodataene på to måter, både som et klassisk ekkoloddbilde, og som all fisk som fargede "blobber" på kartet. Vannaktig blått er ingen fisk, grønt og gult er mer, og mørkerødt er maks. Med en slider kan man justere intensiteten. Fiskemarkeringene er gjennomsiktige, slik at bunnen også vises.

- Slik kan man se hvordan bunnen ser ut under fisken, og få en forståelse for hvorfor fisken står akkurat der.

Alle data fra loddet brukes

Å ha ekkoloddbildet inne på skjermen er en naturlig måte å bruke Olex på.

- Mange fiskere har en Olexskjerm stående i et vindu bak i styrhuset, slik at de kan se den fra dekk. Da er det praktisk å ha med loddet også.

Olex har alltid vært et ekkoloddfokusert system, der loddskuddene brukes til å bygge opp havbunnskartet. Siden vannsøyledataene egentlig tar liten plass i forhold til lagringskapasiteten til datamaskinen, kan Olex ta vare på samtlige data som loddet gir fra seg, til evig tid.

- Det vises på kartet hvor musen peker på ekkoloddbildet. Om du klikker, festes et merke. Med et knappetrykk kan du skifte mellom nåtid og historikk. Ved å klikke på en fiskemarkering på kartet, vises pingene slik de kom fra OS1.

Gir økt kunnskap om fiskeadferd

Hestvik tror dette vil føre til bedre kunnskap om hvordan fisk oppfører seg. Som eksempel forteller han hvordan OS1 viser fisk som samler seg over et flyvrak på havbunnen.

- Ved å passere over vraket gjentatte ganger gjennom et halvår, har vi sett hvordan fisken alltid står på samme sted, opptil 20-30 meter over vraket. Flyet har ligget der i 77 år, likevel er det som en magnet på fisk, mens like bortenfor er havet stort sett tomt.

- Et annet sted i fjorden er det et utstrakt fiske med snurrevad. Der viser OS1 at selv om det er godt med fisk, står den oftest 15 meter eller høyere over bunnen. Som om fisken har lært å stille seg høyere enn at snurrevaden kan nå den.

Masse fisk over flyvraket. A og B viser fra og til for streken på loddet

Det er mye fisk utenfor Værnes flyplass, men den står for høyt til å tas med snurrevad

Last ned pressemeldingen som PDF


Desember 2021

Ny metode for innmelding av redskap via BarentsWatch


Innmelding av stående bruk til Kystvaktsentralen skal fra 1 januar 2022 gå via BarentsWatch. Den nye innmeldings-metoden støttes av Olex GRIB-modul. Klikk her for å lese mer.


23 oktober 2021

Atec kan settes til å ikke kartlegge over tidligere målinger.


Olex versjon 14.12 introduserte et nytt filter for Atec-oppmåling, som hindrer at det kartlegges over tidligere målinger.
Det første bildet viser vanlig måling. Vinkelfilteret sørger for at dataene blandes best mulig. Hvor vinklene mot målebåten er lavere enn 18 grader, blandes alt sammen.
Neste bilde viser den nye settingen. Gamle data blir ikke overskrevet av nye, så vinkelfilteret faller stort sett bort. Forskjellige målefeil merkes derfor bedre, men man unngår å miste noe som allerede er pent målt. (Klikk på bildene for større visning).2 september 2021

Fiskehelsedata fra BarentsWatch


URL-lister med linker for automatisk nedlasting av fiskehelsedata fra BarentsWatch, er nå tilgjengelig fra vår Last ned-side.1 juni 2021

Ny dybdedatabase


Siste utgave av den delte dybdedatabasen ble utgitt 11 juni 2021. Del dine egenmålte dybder og få gratis tilgang til bunnkartet.2 september 2019

Produktnyhet! Subsonus undervannsposisjonering


Subsonus er et system for undervannsposisjonering bestående av en liten hydrofon på båten, og en eller flere transpondere festet på undervannsobjekter, som fiskeredskap, ankere, ROV, droner eller dykkere. Olex må utvides med softwaremodulen UP, for å kunne dekode informasjonen fra Subsonus. Hver transponder eller "tag" har sitt unike nummer, som enkelt legges til i Olex. Uavhengig av hverandre, snakker taggene med hydrofonenn og forteller sin pitch, roll, tilt og heading. Taggene vises i Olex i 2D og 3D, og kan trackes med egne slepestrek.

Klikk her for å åpne vår Subsonus produktside.


24 april 2019

Norgeskart - Gratis sjøkart for Norge inkludert i Olex


Gratis navigasjonskart for Norge, basert på ENCer fra Kartverket. Kartinnholdet er oppdatert i henhold til Kartverkets standard. Det forutsettes Olex versjon 11.4 eller høyere.August 2016

Nye Marine Grunnkart for Søre Sunnmøre


Kart i shape-format med informasjon om bunnens beskaffenhet, kombinert med høyoppløselig 3D-kart.
Oversikt over dekningsområdet til dybdedatabasen.

Nye Marine Grunnkart fra NGU og Statens kartverk er nå tilgjengelig for Olex. Kartene dekker havbunnen over et område på 800 kvadratkilometer, i fem kommuner på Søre Sunnmøre. De nye marine grunnkartene består av en dybdedatabase, som inneholder dybdemålinger i 2 meters oppløsning, og en kartdatabase i shapeformat, som beskriver bunnens beskaffenhet. Datasettene er gratis tilgjengelig for nedlasting fra vår server og kan benyttes sammen, eller hver for seg. Ordinær støtte for shape-kartene fra NGU vil komme i neste offisielle olexversjon, men ved å oppgradere til beta-versjon 8.10.4, er det mulig å lese inn og benytte kartene allerede i dag. Dybedatabasen kan leses inn i dagens offisielle olexversjon. Tilsvarende datasett er tilgjengelige fra Astafjord og Andøya. Mer informasjon om dette lenger nede på siden. Dybdedatabaser og shape-kart fra Søre Sunnmøre og Astafjord, kan lastes ned fra vår FTP via nedlastnings-siden


August 2015

Olex introduserer multistrålesonar


Atec 400 er vårt nye multistrålesystem. Det kombinerer en sonar fra NORBIT med software fra Olex. Atec 400 er nøyaktig og kraftfull, samtidig som den er liten og hendig. Ingen koblingsboks eller kontroll-PC, bare plugg sonaren rett inn i Olex!

ATEC multistrålesonar

Sonaren benytter bredbåndsteknologi for økt rekkevidde og nøyaktig bunnmåling. Med sin høye pingrate og brede maksimale åpningsvinkel på hele 180 grader, er Atec 400 ekstra effektiv ved oppmåling på grunt vann. Ved større dyp kan man redusere åpningsvinkelen for å øke pingraten. Ved oppmåling på Helgelandskysten ble bunnen kartlagt ned til inntil 250 meter. Når man setter Atec 400 til Auto, bestemmer Olex ulike parametre som pulslengde, båndbredde og annet.

Sonaren styres kontinuerlig for å gi høyeste pingrate og beste måleoppløsning, ut fra det varierende havdypet. Man kan også sette Atec 400 til å bli manuelt styrt av brukeren, for mest mulig finkontroll. Gjennom våre forhandlere tilbyr vi et komplett målesystem bestående av Olex, sonar, og ulike løsninger for posisjon, høyde, attitude og lydfart.

Man kan for eksempel gå for Olex Tripos og autolydfart som en pragmatisk mellomløsning, eller RTK-GPS, Kongsberg MRU og senkbar Valeport lydhastighetsprobe for beste resultat. Måledataene eksporteres som ferdige Olexmodeller, som tekstfiler for import til andre GIS, eller som skjermbilder.20 mai 2014

Olex 8.1 - nye og forbedrede funksjoner for datatrafikk og diagniostisering.


Olex 8.1 introduserer en bedre måte å håndtere serieporter. Ved å peke og klikke kan man velge baudrate, slå av dupliserte NMEA-meldinger, og logge trafikkfiler. I eldre Olex var serieportene statisk konfigurert i filen serieporter, og på datatrafikkvinduet kunne man kun se all trafikk blandet sammen. Hvis man ville slå av enkelte NMEA-meldinger, måtte man gå til Linux og endre filen glemnmea. Likedann, å velge en bestemt baudrate for en port fordret å endre filen serieporter. Å legge til eller fjerne serieporter medførte ytterligere fikling i Linux. Olex 8.1 er fortsatt kompatibel med denne gamle måten. Men nå finner maskinen selv alle tilgjengelig serieporter ved hver oppstart. For å legge til porter, kan man idag først slå av maskinen; gjøre det fysiske inngrepet (for eksempel plugge inn en USB til serieomformer); deretter starte maskinen igjen. Enhver ny serieport taes så automatisk i bruk. Filen serieporter blir fortsatt konsultert for startverdier og eventuelle spesialopsjoner, men er normalt ikke lenger nødvendig, og kan som regel likegodt fjernes.


Her ser vi det nye datatrafikkvinduet. Bildeeksemplene er på engelsk, men blir selvfølgelig på norsk utfra maskinens språkvalg. Vi ser en rekke nye knapper for hver port:
Show (på norsk Vis) - om denne trykkes inn, vil trafikkvinduet kun vise meldingene som kommer fra denne serieporten. Hvis ingen porter har denne knappen trykket inn, vises all trafikk fra samtlige porter, i tillegg til diverse andre meldinger.
Auto - denne slår på automatisk baudratedeteksjon. Den er normal på, men kan slåes av for å låse en bestemt baudrate.
Shift (på norsk Skift) - Når Auto ikke er trykket inn, vil denne knappen la deg velge en annen baudrate.
Den grønne sirkelen blinker for hver setning som kommer inn.Det er også en knapp for hver setningstype som observeres. Om man trykker inn en slik knapp, blir den angitte setningen slått av. Setninger som har blitt observert men som ikke kommer lenger, vises i grått. På bunnen av vinduet er det nye knapper som velger å kun vise feilende setninger, og som logger trafikk til fil. Loggfiler kan brukes til å lage nye demoer. Når loggen skal lagres, gi den et navn som starter med "demologg", for eksempel demologg.minegen. Om en slik fil legges inn på en demo-Olex, inkluderes den automatisk blant maskinens demokjøring.

Her undersøker vi en bestemt port. Vi ser hvordan DBT og DPT er slått av, og at kun MTW aksepteres. Kun data fra denne ene porten vises.

I dette eksempelet har Olex oppdaget en setning som kommer fra mer enn en serieport. Tidligere ble slike konflikter løst via filen glemnmea, som forøvrig fortsatt gjelder. Men i denne nye versjonen blir konflikten løst ved å simpelthen klikke på meldingene du vil undertrykke. Sålenge problemet er uløst, vil begge knappene blinke. Info-knappen på toppmenyen og Vis datatrafikk-knappen på Infomenyen blinker også, for å minne deg på at du må ordne opp i konflikten.

Dette eksempelet er fra en annen Olex med en innebygget GPS som ikke kan se himmelen. VTG er manuelt slått av. GGA og RMC har formatfeil - de inneholder ingen posisjon. Trafikkvinduet viser forskjellige meldinger, noen i svart, andre i grått eller rødt. De grå er avslåtte eller ukjente meldinger, mens de røde har sjekksumfeil eller annen formatfeil. Hvis Show only faulty messages (på norsk Vis kun trafikkfeil) hadde vært trykket inn, ville vi kun sett de røde meldingene.


April 2013

OLEX INVITERER TIL GRATIS SEMINAR OM TRIPOS, HGPS OG WASSP-PROSESSERING


Vi har gleden av å invitere våre brukere og forhandlere til et seminar om nye produkter og temaer innen bunnmåling med Olex. Tid og sted: Onsdag 24 april 2013, klokken 9-17, hos Olex AS, Pirsenteret, Trondheim. Begrenset plass - påmelding før 22 april via email til olex@olex.no

TRIPOS

Dette er vårt nye system for nøyaktig attitude, høyde og posisjon. Det består av to GPS-mottakere og tre antenner, og tilbyr pitch, roll, heading, høyde, posisjon, kurs, fart og tid - kort sagt, alt som trenges av eksterne sensorer. Den ene GPSen er gjerne vår GP9205, for Fugro-korrigert høyde og posisjon, eller en RTK-GPS for innenskjærs oppmåling. Vi regner med at Tripos vil utkonkurrere alle andre sensorsystemer.

 • Teoretisk virkemåte - asymmetrisk antenneplassering - igangkjøring - egenkalibrering - feilmoduser
 • Sammenligning av multistråleoppmåling korrigert med Tripos kontra dyrere attitudesensorer
HGPS

Denne softwaremodulen kobler Tripos (eller andre attitudesystemer) med et enkeltstrålelodd. Resultatet blir som et multistrålelodd med kun en stråle.

 • Valg av ekkolodd og andre sensorer - gruntvannsmåling uten ekkolodd
 • Høydereferanser på samme måte som for Wassp
 • Sammenligning med multistråleoppmåling
WASSP-PROSESSERING

Dette er en repetisjon og gjennomgang av strategier for Wassp-oppmåling. Ta gjerne med egne data og råfiler, for diskusjon og reprosessering i plenum.

 • Høydereferanser - middelvann, sjøkartnull, Href2008a - databaseadministrasjon
 • Gjenkjenning av typiske målefeil - rekalibrering - støyfiltre
 • Reprosessering av råfiler, med endring av diverse parametre
 • Andre temaer som eventuelt opptar seminardeltagerne
Seminaret er forholdsvis uformelt, og mest tid vil nok brukes til Wassp-prosessering. Vi serverer en enkel lunsj.Desember 2012

NYE MARINE GRUNNKART FRA MAREANO OG ASTAFJORD-PROSJEKTET


De marine grunnkartene i Andøya-Astafjord-området har 8 ulike karttema. Grunnleggende karttema som dybdekart, sedimentkart og bunnhardhet er supplert av spesiallagete temakart som er rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen og kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

Kornstørrelse
Hardhet

Hardhet

Gode data om dybdeforhold og andre havbunnsegenskaper er viktige for fiskerne, oppdrettere, forvaltningen og andre brukere i kystsonen. I samarbeid med Olex AS gjøres derfor nye marine grunnkart tilgjengelig som OLEX-kart. Kartene er laget av Norges Geologiske Undersøkelser og Kartverkets sjødivisjon, og dekker nesten 7000 km2 i området Andøya og Astafjorden. Filene kan lastes ned gratis fra vår FTP. Dette er kart som bl.a. viser hvor oppdrettsanlegg kan forankres trygt (tema: Ankringsforhold), hvor det kan være ugunstig å plassere oppdrettsanlegg (tema: Bunnfelling), hvor det er bratte skråninger som kan være både en plussfaktor og en utfordring ved plassering av oppdrettsanlegg (tema: Bratte skråninger) og hvor sjøbunnen kan være særlig egnet for ulike typer fiskeri (tema: Bunnsedimenter ). Andre temakart viser hvor de vanligste plante- og dyreartene finnes ( tema: Biotoper ), og hvor det finnes egnet bunn for å grave ned kabler eller rørledninger (tema:Gravbarhet). De spesiallagete temakartene er begrenset til Astafjord-området, hvor utviklingen har skjedd innenfor rammen av Astafjord-prosjektet. Det er også utviklet et spesielt dybdekart med 10-50 meters oppløsning, som dekker området fra Astafjorden til utaskjærs for Andøya. I tillegg er MAREANOs kart for områdene utaskjærs mellom Lofoten og Finnmark (fra Nordland VI i sør til Tromsøflaket/Eggakanten og kystnære områder utenfor Finnmark) gjort tilgjengelig. Dette gjelder kart som gir informasjon om kornstørrelse, sedimentdannelse og sedimentasjonsmiljø (www.mareano.no). De nye marine grunnkartene består av en bunndatabase som inneholder dybdemålinger og hardhetsdata, og i tillegg en kartdatabase med ulike karttema. Mer informasjon om datasettene. Visning av flesteparten av de marine grunnkartene krever versjon 7.36 eller nyere av Olex, mens dybdekartene kan vises i enhver moderne versjon. Visning av Bunnhardhet fordrer i tillegg en hardhetsnøkkel (HT tilleggsmodul i Olex). Grunnet tekniske forhold vil hardheten ikke kunne vises på de innerste zoomnivåene. Arbeidet med å gjøre disse kartene tilgjengelige gjennom OLEX, er gjort gjennom prosjektet "Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - Fase 2", som er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Dataene er samlet inn av Kartverkets sjødivisjon, Forsvarets Forskningsinstitutt og Norges geologiske undersøkelse.


August 2011

AquaNor


AquaNor 2011
Havbruksmessen AquaNor 2011 gikk av stabelen 16 - 19 august. Tradisjonen tro benyttet Olex AS muligheten til å stille med egen stand for å møte kunder og forbindelser til en prat og informere om produktoppdateringer og nyheter. I tillegg til vår egen Olex kartleggings-maskin hadde vi utstilt Wassp multistrålelodd, Valeport lydhastighetsprobe og vår nye GP9200, 3D GPS, for eksakt posisjon og høydeangivelse. Årets messe hadde godt med besøkende, i følge arrangørene en økning på 25% siden forrige messe. I løpet av fire hektiske, men morsomme og interressante, dager hadde Olex-standen stadig besøk av, gamle og nye, kunder og samarbeidspartnere fra inn- og utland.Desember 2010

Olex AS blir forhandler for Valeport Mini-SVP lydhastighetsprobe


Olex tilbyr nå MiniSVP lydhastighetsprobe fra engelske Valeport (www.valeport.com). Proben rekker ned til 500 meter; det holder å senke sonden ned 200-300 meter, deretter ekstrapolerer Olex lydfarten så dypt som nødvendig. Prisen er kroner 48.000 pluss MVA. Last ned produktblad som PDF.2 november 2010

Seminar om eksakt dybdemåling


I forbindelse med at Olex, i versjon 7.27, implementerte støtte for absolutt høyde via GPS, og lydhastighetsprofiler gjennom vannsøylen via senkbare sensorer, ble det tirsdag den 2 november 2010 arrangert et seminar om eksakt dybdeåling i våre lokaler på Pirsenteret i Trondheim. Vi introduserte også vår nye 3D-GPS, Olex GP9200, som benytter GPS, GLONASS og Marinestar-tjenesten fra Fugro til å oppnå nøyaktighet tilsvarende Float RTK.

Seminar 2010
Seminar 2010
Temaer som ble diskutert:
 • Absolutt høyde fra GPS: Krav til GPS - RTK, CPOS, Fugro Marinestar - oppsett av NMEA-meldinger - justering av kvalitetsgrenser - vertikale referanser - ellipsoide, geoide, DNSC08, HREF2008a - sammenligning med heave+tidevann
 • Lydhastighetsprofiler: aktuelle sensorer - innstillinger - praktisk bruk av sensor - filformater - alternativ automatisk lydhastighet - eksempler fra Trondheimsfjorden
 • Presentasjon av ny GPS: Olex GP9200 med Fugro Marinestar - 10 cm nøyaktighet horisontalt - 15 cm nøyaktighet vertikalt - sammenligning med CPOS og RTK

Omtrent 30 kunder og forhandlere besøkte oss, og det ble en bra dag med gode faglige diskusjoner og hyggelig samvær.Mai 2009

Ved hjelp ny teknologi kan Olex nå også kartlegge vannsøylen!


Fortøyning kartlagt med Olex og Wassp.
Fisk, tau, kabler og annet i vannsøylen blir detektert av Wassp multistrålelodd, kartlagt av Olex og vises øyeblikkelig i 2D og 3D. Ved å peke i kartet ser man objektenes eksakte posisjon i det øyeblikket de passeres. Den nye funksjonen er tilgjengelig fra versjon 7.14. Olex AS er distributør for WASSP i Norge.1 desember 2008

MarineServicen er ny distributør i Danmark


Olex AS har inngått avtale med skipselekronikkfirmaet MarineServicen i Hanstholm om distribusjon av Olex i Danmark og Grønland. MarineServicens teknikere har lang erfaring med Olex og har de beste forutsetninger for å kunne yte service og support til forhandlere og kunder. Kontaktinfo finnes på vår oversikt over internasjonale distributører...

Olex-skjermbilde av Svalbard.


ChartWorld-kart over Svalbard og Bjørnøya.


Vi kan nå tilby ChartWorlds kartområde 1I12003 over Svalbard og Bjørnøya basert på tilgengelige data fra offisielle sjøkart. Se skjermbilder fra Grønfjorden og Adventsfjorden


12 november 2007

Olex lanserer ny hardware: Olex M1


Olex AS lanserer i disse dager en ny maskin som er spesielt velegnet for å kjøre Olex' systemer for navigasjon og oppmåling av havbunnen. Maskinen har fått navnet Olex M1, og kan bestilles via forhandlere av marin elektronikk.Olex M1 har ingen bevegelige deler. Dette betyr at den avkjøles med kjøleribber i stedet for vifte, benytter compact flash-teknologi i stedet for harddisk og USB-baserte minneenheter i stedet for CD/DVD-ROM. Målsettingen er at produktet skal være mer motstandsdyktig mot høye temperaturer, støvpartikler, støt og vibrasjoner i forhold til tradisjonelle PC-modeller. Dagens versjon av Olex M1 har følgende spesifikasjoner; 16GB compact flash-minne, 1GB RAM og Celeron 1,86GHz prosessor. Videre har Olex M1 fire serieporter, fire USB porter og kan kjøres på 9 - 30V. Olex M1 har både VGA og DVI skjermutgang, og kan valgfritt kobles opp mot en- eller to skjermer. Olex M1 er i salg i dag og har en veiledende salgspris på kr. 13.900,-.Oktober 2007

Olex AS er norsk distributør av Wassp multistrålelodd


Wassp er et multistråle-ekkolodd laget for havbunnsoppmåling og deteksjon av fisk. Wassp måler bunnen i et område på 120 grader under båten ved hjelp av 112 stråler. I kombinasjon med Olex gir Wassp en hurtig kartlegging av bunnen med en nøyaktighet betydelig bedre enn hva man oppnår med et enkeltstrålelodd. Wassp produseres av Electronic Navigation Ltd på New-Zealand, og har en veiledende pris på kroner 169.900. Moms og frakt fra Trondheim kommer i tillegg.August 2007

Forstyrrende GPS-meldinger fra AIS klasse B


Enkelte AIS klasse B sender ut GPS-meldinger i tillegg til AIS-data. Disse kommer fra en intern GPS som er innebygget i AIS-enheten. Når disse meldingene blandes med de fra båtens virkelige GPS vil det skape forvirring. Symptomene er en ustabil kursvisning og sikksakk-mønstret turstrek. Det anbefales at GPS-meldingene fra AISen dearmeres. Vennligst kontakt din forhandler.11 oktober 2006

Automatisk deteksjon og kartlegging av havstrøm


Olex AS lanserer nå en funksjon for strømberegning kalt SB. SB gjør olexmaskinen istand til å beregne og kartlegge havstrømmer. Ved å analysere fem forskjellige NMEA-meldinger - posisjon, fart over grunnen, kurs over grunnen, sann heading og vannfart - kan fartøyets avdrift beregnes og vises som piler av variabel størrelse som peker vekk fra fartøyet i strømmens retning. Avdriften anses å skyldes overflatestrømmen. Nøyaktigheten er veldig god og begrenses bare av kvaliteten på måleinstrumentene. I tillegg til å beregne strømmen i øyeblikket, blir verdiene lagret i kartet i en cellestruktur som minner om den som benyttes til dybdeverdier, men med en grovere oppløsning. Strømkartleggingen tar hensyn til tidevannet ved at det i en gitt posisjon lagres strømverdier knyttet til flere forskjellige deler av tidevannssyklusen bestemt av månens vinkel til jorden (den såkalte M2-faktoren). Etterhvert som fartøyet seiler omkring og samler strømdata bygges det opp et detaljert strømkart. Antatt strøm i øyeblikket vil da vises som små piler. Pilene som vises er knyttet til det tidsrommet i tidevannsfasen man befinner seg i. Det finnes en skyvekontroll for å kunne vise antatt strøm et stykke frem i tid. Den siste olexversjonen 6.4 inneholder en demo og eksempeldata samlet med vår egen båt i sommer. Skjermbildene nedenfor er hentet fra demoen. Deling av strømdata mellom båter vil bli mulig i fremtidige olexversjoner.

Instrumentering


Overraskende enkle instrumenter kan brukes til strømkartlegging. Dette er mulig fordi olexmaskinen gjør en svært god jobb med kalibrering av sensorene, gjenkjenning av forskjellige kortvarige målefeil og bruk av GPS-posisjoner for å kvalitetsvurdere måleprosessen.I vår egen båt har vi en Furuno SC-60 som gir posisjon, heading, kurs og fart over grunnen, og en enkel vannfartsmåler fra Airmar (med et lite hjul som går rundt). Disse to instrumentene er tilstrekkelig. Man kan selvsagt bruke en mer avansert vannfartssensor, men fornuftig plassering av sensoren sammen med god kvalitet på headingen har kanskje større betydning. På årets NorFishing-messe fikk vi henvendelser fra flere skippere med båter utstyrt med dyre doppler-sonarer (strømlogg) som kan beregne strømmen på forskjellige vanndyp. En naturlig videreutvikling er å kunne benytte data fra slike instrumenter for å kartlegge strømmen nær havbunnen.
Strømkart

Kalibrering


Uansett hviken type vannfartsmåler som benyttes må denne kalibreres for ikke-lineær fartsrespons grunnet varierende strømningsmønster langs skroget ved forskjellige hastigheter. Olexmaskinen har en spesialmodus hvor skipperen blir bedt om å styre langs rette, motgående kurser i forskjellige hastigheter for automatisk utarbeidelse av en korreksjonstabell for vannfarten i hele hastighetsområdet. Det samme gjelder for headingsensoren. Antagelig vil man kun trenge å kalibrere en gang under den første prøveturen (som helst bør foregå i rolig vær og sjø). Kalibreringen kan når som helst gjentas hvis man finner det nødvendig.
Kalibrering

Pris og tilgjengelighet


Den nye SB-funksjonen har en veiledende pris til kunde på 10 000 kroner. For å aktivere funksjonen må maskinen oppgraderes til versjon 6.4 og ny, utvidet nøkkel må leses inn. Olex 6.4 kan lastes ned fra vår hjemmeside.21.mars-2006

Deling av dybder via AIS


Fra og med versjon 5.39 er det blitt mulig å overføre dybdedata mellom to maskiner via AIS. Dataene blir overført som teksmeldinger, og mens den ene maskinen måler vil kartet samtidig vokse frem på den andre maskinens skjerm og kalkuleres inn sammen med dens egne dybder.9 september 2005

Olex 5.33 med mye raskere bunnkalkulering


Olex versjon 5.33 er klar.Bunnkalkuleringen i tett oppmålte områder går nå 3-4 ganger raskere.Det ble utført en slettetest på en bærbar PC med Celeron prosessor. Med versjon 5.29 tok testen 25 sekunder, men etter at versjon 5.33 var installert på maskinen var den samme testen fullført på 6 sekunder. Den nye versjonen gjør det også mulig å importere fremmede plotterdata fra både CD og diskett.18 mai 2005

Olex 5.29 er klar til nedlasting


Denne versjonen har endel endringer som letter innlesing av kart fra ChartWorld. Det er også gjort ytterligere forbedringer av filtrering av sanntids multistråledata, samt diverse mindre endringer.11.april 2005

Olex til "LofotFishing"


Den 8. og 9. april deltok Olex på fiskerimessen "LofotFishing" i Kabelvåg som gjesteutstillere på standen til Myre Havn. Det var Hans Ole Hestvik og Ketil Dahl som tok turen nordover. Til utstilling hadde de en Olex to-skjerms løsning samt en bærbar Lino-maskin. Messebesøket var litt dårlig første dag men tok seg opp på fredag med mange interresserte Olex-brukere, potensielle kunder og noen generelt datainterresserte.03.03-2004

Produktnyhet


Olex AS introduserer Lino. Et navigasjonssystem som passer for alle og gjør det til en fryd å være på sjøen.15.02-2004

Landsdekkende kampanje på Olex og Lino.


Vi har sendt informasjon om Olex og Lino til ca. 2000 båteiere langs med norskekysten. Målsettingen med kampanjen er å gjøre flere båteiere kjent med Olex AS og våre systemer.09.02-2004

Olex og Lino med AIS-funksjonalitet


Olex AS samarbeider tett med Kongsberg Seatex i forbindelse med deres utvikling av AIS-transpondere. Første offentlige versjon av Olex og Lino som kan håndtere AIS er nå klar for markedet. Med AIS tilkoblet våre systemer vises AIS-mål med informasjon som peiling, kurs og fart, man kan lese skipsinformasjon og sende og motta tekstmeldinger, og man kan peile eget fartøys krysningspunkt mot AIS-målet. Det varsles også om kollisjonsfare. Med vårt AIS grensesnitt koblet til Olex eller Lino får du mer oversikt og kontroll på sjøen.Vi har i en lengre periode testet AIS ombord i vår egen forskningsbåt (Teist), samt fra en basestasjon i våre lokaler på Pirsenteret i Trondheim. AIS er installert hos flere brukere og tilbakemeldingen er svært god. Funksjoner for peiling av krysningspunkter virker også mot ARPA-mål. Ved å peile mot ARPA-målets kurs, får man vist symboler for avstand fra eget skip til ARPA-må l ved krysning, og man kan således raskt se om man f.eks kan krysse foran målet, eller må gå bak.Simrad Ltd. blir ny Olex-distributør


Olex AS og det engelske firmaet Simrad Ltd har inngått distribusjonsavtale som skal dekke salg av Olex i Storbritannia og Irland, med unntak av Skottland hvor vi allerede er representert av firmaet Woodsons of Aberdeen. Storbritannia og Irland er sterke fiskerinasjoner, og Olex AS ser på denne avtalen som et viktig ledd i prosessen for å komme inn på dette markedet. Simrad Ltd. har hovedkontor i Gosport i England, og har distribusjon og salg av maritim elektronikk som virksomhet.16/1-2003

Olex 4.11 med månefase


Siste versjon av Olex - versjon 4.11- viser nå månefase sammen med tidevannskurven. Man får se hvor lenge det er til neste fullmåne eller nymåne, og månens "fyllingsgrad".

Månefase med fyllingsgrad

Månefase med antall dager til fullmåne
For flere nyheter i Olex 4.11, se Versjonsnytt


13/12-2002

Olex tar i bruk de nyeste offisielle sjøkartene


Som distributør for Primar Stavanger, kan vi fra nyttår tilby våre kunder de nye kartene fra Statens Kartverk Sjøkartverket. Kartene er basert på nye oppmålinger og representerer dermed det beste og mest oppdaterte kartmateriale i dag. Som distributør for Primar kan vi også tilby kart fra Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Polen og Frankrike. Kartene er på format S57 ed. 3.1, som er IHO's internasjonale standard for offisielle elektroniske navigasjonskart. De nye kartene dekker foreløbig kun Sør-Norge, samt enkelte mindre områder i Nord-Norge. Det er full dekning langs Sørlandskysten, hvor det før har manglet vektorkart fra Sjøkartverket, det samme gjelder Smøla på Mørekysten. Produksjonen av nye kart har høy prioritet i Sjøkartverket, og vi vil få tilgang til nye kart etterhvert som de blir ferdigstilt hos Kartverket.

Dekning av kart på format S57 ed.3.1 i Sør-Norge. Det det mangler kart, vil man få kart på format S57 ed.2 og NSKV.


25/11-2002

Olex 4.10


Siste versjon for nedlasting er Olex 4.10. Nytt siden 4.7 er bl.a. mer avansert relieff, merkbar fartsøkning pga kompilering under RH8.0, tracking av helikoptre og andre ting. For dere som strever med installasjon av Olex, er det nå bedre deteksjon av serieporter under RH8.0, og det er støtte for USB-diskettstasjon. For mer detaljer, se versjonsnytt.6/11-2002

Olex AS øker staben


Grete Hjelsvold er nyansatt programmerer i Olex AS. Grete er sivilingeniør fra NTH, institutt for Telematikk, med mange års erfaring fra telekom-bransjen. Hennes første oppgave som Olex-programmerer vil være å konvertere de nye digitale vektorkartene på format S57 ed. 3 til Olex-format. Dette vil åpne for bruk av de siste digitale kartene fra Sjøkartverkene, både i Norge og internasjonalt.17/10-2002

Olex 4.7


Siste versjon for nedlasting er Olex 4.7. For mere detaljer, se versjonsnytt. Men NB! Olex 4.8 er like rundt hjørnet..30/8-2002

Olex 4.5


Siste versjon for nedlasting er Olex 4.5. Av nye ting er det spesielt forbedringer av bunnhardhetsfunksjoner som er vedt å merke seg. Det er bl.a. innført et ekstra filter for korrekt pulslengde. Det er også bedre intern håndtering av plotterdata når disse finnes i store mengder. For detaljert informasjon, se versjonsnytt.30/8-2002

Vellykket fiskerimesse


Olex' stand på Nor-Fishing 2002
Atter en fiskerimesse er vel overstått, denne gangen i århundrets fineste vær! G-hallen var som vanlig spekket av elektronisk utstyr, og Olex hadde god eksponering med stand like ved inngangen. Vi håper alle hadde fine dager i Trondheim og ønsker vel møtt igjen i Kabelvåg til våren.3 juni 2002

Nye Henningsvær med Olex kartsystem


Torleif Olufsen har utstyrt nybåten sin med Olex kartsystem, og føyer seg dermed inn i rekken av Vågan-registrerte kystefiskefartøyer som driver havbunnsoppmåling med Olex. "Henningsvær" er også blant de mange som sender inn sine bunndata for felles utveksling av havbunnskart. Skipselektronikk AS i Svolvær, som har hatt leveransen av elektronikk til nybygget, melder om stor interesse og vil også utstyre neste nybygg, "Geir-åge", med Olex.

Nye Henningsvær ved kai i Henningsvær. Bakenfor ligger gammelbåten med samme navn.3 juni 2002

Versjon 4.1 med støtte for RH7.3


Med versjon 4.1 kan man kjøre Olex under Red Hat Linux 7.3. Dermed er det støtte for en rekke rimelige bærbare PC'er, og dessuten en del chipset og grafikkort som tidligere har vært vanskelige å bruke. Andre nyheter i versjon 4.1er støtte for USB serieporter, bruk av magnetkompass og bruk av relativ peiling (ved manglende gyro) for peiling av ARPA-mål. Se forøvrig versjonsnytt for full oversikt.13 februar 2002

Olex versjon 4 klar nå


Olex versjon 4.0 er nå ferdig og under testing før utsending til alle forhandlere. Med versjon 4 introduseres et nytt system for egne plotterlag, hvor skipperen selv kan sette navn på lagene og tilordne alle nye og gamle merker til passende kombinasjoner av egendefinerte plotterlag.

 • Flere merkesymboler
 • Sjøtemperatur i kartet
 • Raskere havbunnskalkulering
 • Volumberegning av vann og terreng
 • Valgfrie navn på ARPA-mål

Oppgradering er fritt tilgjengelig for brukere av Olex. Kontakt forhandler for å få tilsendt CD.12 oktober 2001

Teist på Sørlandstur

Olex's forsknings - og demobåt Teist er nå på vei til Sørlandet, hvor vi skal måle opp en del viktige fiskegrunner og dessuten drive en del PR-virksomhet. Båten vil befinne seg på Sørlandet (øst for Kristiansand) i ca 2 uker, før turen legges nordover med tallrike stopp langs sør- og vestlandskysten. Fiskere og andre som er interesserte i en demotur kan ta kontakt med Olex AS.

Teist med skipper Hans Ole Hestvik21 september 2001

Stadig flere bruker Olex

Stadig flere velger Olex som sitt kartsystem. Hittil i år er det levert flere anlegg enn i de to foregående år tilsammen. Nesten alle som i dag anskaffer seg Olex vil gjerne være med og utveksle olexkart, slik at mengden innsamlede data forventes å øke på. Mer informasjon om hvordan man deler data får man ved å henvende seg til Olex AS - tlf. 7354 6199.21 september 2001

Olex 3.19: Forbedringer i C-MAP kartfremstilling

Med Olex3.19 er det rettet opp en feil i håndteringen av C-MAP-kart, som har gjort at endel betegnelser på bunntyper har falt bort. Maskiner med C-MAP kart som skal oppgraderes med 3.19, må ha sin C-MAP-plate tilgjengelig slik at kartene kan leses inn på ny etter oppgradering. Dette gjelder forøvrig alltid ved oppgradering av Olex. Også andre mindre detaljer i kartfremstillingen er forbedret.21 september 2001

Olex med zip-drive

Med Olex3.18 (og senere versjoner) kan man nå lagre bunndata på intern eller ekstern zipdrive. Valget er lagt inn på Diverse-menyen, hvor man angir om data skal lagres på vanlig diskett eller zip. Man kan på samme måten lese inn data fra zip-disketter. Dette vil gjøre det enklere å ta backup, særlig for båter med store mengder data som før kunne kreve 30-40 disketter hver gang. En zip-diskett tilsvarer 170 vanlige disketter8 august 2001

Olex AS stiller ut på AquaNor

Besøk Olex AS på stand nr. U826 under AquaNor denne uken. Vi stiller ut i samarbeid med Simrad Marine, og viser fram Olex i forskjellige varianter, og vil også foreta en demotur med vår nye båt "Teist". Velkommen på messa!16 juli 2001

Myndighetene godkjenner Olex som erstatning for hydrografiske originaler i oppdrettsnæringen

I et møte mellom Olex og Fylkesmannen, Fylkesveterinæren og Fiskeridirektoratet i Trøndelag, samt firmaet Akvakompetanse AS, ble det enighet om at Olex kan erstatte bruken av hydrografiske originaler i Region Trøndelag. Dette betyr at man kan bruke Olex til oppmåling av lokaliteter, og utskrifter av skjermbilder vil være godkjent dokumentasjon. Oppmålingene må gjøres etter bestemte retningslinjer, og myndighetene har spesifiserte krav til utskriftene. For mer informasjon, ta kontakt med Olex AS./p>


27 juni 2001

Ny forskningsbåt til Olex AS

Fredag 22 juni kunne Olex AS overta den nye 34 fots speedsjarken "Teist" fra Viksund Båt i Strusshavn, og søndag kveld ankom det nye forskningsfartøyet Trondheim havn. Båten har en toppfart på 23 knop, med en marsjfart rundt 18 knop. Av elektronisk utstyr er den utstyrt med Olex, ES60 ekkolodd, RA52 ARPA-radar og AP35 autopilot, alt koblet sammen med Olex. "Teist" skal brukes til forskning og utvikling, men vil også benyttes til demoturer, bl.a. under AquaNor i August.

Teist ved kai utenfor Pirterminalen i Trondheim

Olex kartsystem er selvfølgelig på plass sammen med en Simrad radar9 mars 2001

Olex 3.10 - en forløper til Olex versjon 4 med nytt perspektivisk 3D

Med nytt perspektivisk 3D-fremstilling har man nå ytterligere et verktøy for å studere den kartlagte havbunnen. Den nye 3D-fremstillingen gir et mer naturtro bilde av havbunnen, og det er mulig å bevege seg omkring i landskapet. Utkikkspunktet markeres med et kamerasymbol i 2D-kartet, og 3D-kartet viser landskapet slik det vil ta seg ut sett gjennom et kamera fra dette punktet. Dette virtuelle kameraet kan plasseres fritt over eller under vann, det kan sirkle rundt et bestemt punkt eller følge etter båten i fart. Kameraet kan roteres og tiltes, heves og senkes. 3D-kartet vises i et eget vindu i Olexkartet, og begge kartene kan betjenes uavhengig av hverandre.3 januar 2001

Olex og Simrad inngår avtale om verdensdekkende distribusjon

Mandag 11 desember ble det inngått avtale mellom Olex AS og Simrad AS om distribusjon av Olex kartsystemer til alle land hvor Olex AS ikke allerede er representert gjennom egne distributører. Avtalen gir Simrad rett til å distribuere Olex programvare som et Simrad-produkt. Avtalen er et resultat av det tekniske samarbeidet mellom Simrad og Olex som har resultert i Olex med havbunnsdiskriminering. Det nye kombi-ekkoloddet Simrad EP60 med ekkolodd og Olex kartsystem plotter i en og samme maskin er ytterligere ett av resultatene av dette samarbeidet. Simrad EP60 vil selges gjennom Simrads internationale distributør nettverk.

Fra venstre: Trond Ulven (Simrad), Ole B. Hestvik (Olex) og Petter Jørgensen (Simrad)19 oktober 2000

Olex 3.3

Olex 3.3 er nå tilgjengelig på vår ftp-server. Bugger er fixet bl.a. en bug som gjorde at dybder større enn 1000 m ble feilbehandlet. Nye funksjoner: Man kan velge å slå av automatisk start av ny tur. Man får også lagret båtens rotasjon (heading) langs en seilt tur, og denne kan vises med skipssymbol med valgfri frekvens langs turen.5 oktober 2000

Olex i salg i Sør-Afrika og Namibia

Olex AS har inngått avtale med det Sør-Afrikanske firmaet Marine Radio Acoustic Devices om eksklusiv distribusjon av Olex i Sør-Afrika og Namibia. Det første anlegget er allerede montert ombord i et fiskefartøy.25 september 2000

Olex i salg i Spania og Sverige

Olex AS har inngått avtale med Simrad Spain SL om eksklusiv distribusjon i Spania. Likeledes er det inngått avtale med Nautic AB i Sverige om eksklusiv distribusjon av Olex i Sverige.8 august 2000

Olex 3.0 med havbunnsdiskriminering lanseres på Nor-Fishing

Olex 3.0 med interface mot Simrad ES60 lanseres nå på fiskerimessa i Trondhjem 9-12 august. Med Olex koblet til ES60, vil både dybde, hardhet og ruhet legges inn i havbunnskartet. Hvorvidt bunnen er bløt eller hard vises med farvekoder, fra dyp lilla for ekstra bløt bunn til lys sandfarve for hard bunn. Ruheten vises på en intuitiv måte både i 2D og i 3D. Systemet er, som havbunnskalkuleringen, fullstendig automatisk og foregår i sann tid, mens skipet er på havet. Det kreves ingen kalibrering. Data fra ES60 vises i eget vindu, med enkel betjening og unik håndtering av historiske ekkoloddata.Havbunnsdiskrimineringen kommer som tilleggssoftware til Olex.6 juni 2000

Olex 2.27: Forbedringer og nye funksjoner


Olex 2.27 er nå offisiell. Høydepunkter fra Olex 2.27:
 • rudimentær støtte for trålposisjonering med Simrad ITI
 • eksperimentell havbunnsklassifisering med Simrad ES60
 • DGPS ikke lenger et krav
 • teksteditor for å skrive lange kommentarer til merker
 • brukerdefinerte arealer med tranparente farver
 • økt oppløsning på dybdeverdier
 • Valg av en- eller toskjerms-løsning ved oppstart
 • bedre filtrering av feilmålinger


5 mai 2000

BAE Systems selger Olex i Canada

Olex AS og BAE Systems Canada Inc. (tidligere Marconi Canada Inc. ) har inngått avtale om distribusjon av Olex i Canada. BAE Systems Canada Inc. anses som ledende innenfor utvikling, produksjon og salg av høyteknologiske elektroniske produkter for luftfart og kommunikasjon.2 mai 2000

Olex 2.26 på spansk


Med siste versjon av Olex kan man velge mellom norsk, islandsk, engelsk, fransk eller spansk språksetting. I tillegg har Olex 2.26 enda raskere zooming, og systemet er nå flinkere til å fjerne målefeil fra ekkoloddet.2 mai 2000

Amerikanerne opphever forringelsen av nøyaktigheten til GPS3 april 2000

Olex lanseres i Skottland

Olex AS har gjort avtale med Woodsons of Aberdeen Ltd. om distribusjon i Skottland. Selskapet har hovedkontor i Aberdeen, og virksomheten består av salg og utleie av maritimt elektronisk utstyr hovedsaklig til fiskeflåten. Salg og servicesentra er plassert i fiskehavnene Peterhead, Fraserburgh og Buckie. I forbindelse med den skotske lanseringen ble Olex vist fram på Fish 2000 i Glasgow 29 mars til 1 april.9 mars 2000

Olex 2.20: Nye måter å betrakte havbunnen

Med Olex 2.20 kan man i tillegg til det vanlige havbunnsbildet også se bunnen med enten koter eller i relieff. Med kotene får man et enda klarere bilde av de topografiske forhold, og man kan selv velge ekvidistanse. Relieff gir et nesten 3D-bilde sett overfra - smaring; nyanser trer tydelig fram.10 februar 2000

Olex i salg i Frankrike

Olex AS og Magic Software i Frankrike har inngått avtale om distribusjon. Magic Software har hovedkontor i Nantes, og har lang erfaring med navigasjons-software for fiskeflåten. Olex vil nå bli tilbudt gjennom lokale forhandlere i hele Frankrike.13 januar 1999

Vellykket innsamling av dybdedata

15 båter har til nå på oppfordring bidratt med dybdedata. Disse dekker et område fra Nordsjøen i sør til Varangerfjorden i nord. Kun en båt har reservert seg mot å dele data. Dybdene legges nå til de eksisterende Olexdybder, og innsenderne vil i løpet av kort tid motta en CD i posten med den totale mengden bunndata, etter at Olex AS har foretatt en viss feilretting i datamengden. Se oversikt over dybdekartene her.24 november 1999

Olex 2.12: Printerknapp, tracking av ARPA-mål, raskere 3D-grafikk m.m

Olex 2.12 er nå like rundt hjørnet. Denne versjonen inneholder en rekke små justeringer i forhold til 2.7, bl.a. er en del bugger knyttet til autopiloten fikset. Denne versjonen har også raskere opptegning av 3D-bildet, og har en bedre håndtering av kartene fra Sjøkartverket. Nye funksjoner som følger med 2.12 er tracking av ROV (tilleggspakke), samt at man kan lagre slepestreker til ARPA-mål og HPR. Mange Olexbrukere ønsker muligheten for å bruke bilder av havbunnskartet i publikasjoner og rapporter. Olex har derfor lagt inn en printerfunksjon som sender skjermbildet både til printer og til fil på tif-format. For å forenkle feilsøk er det nå mulig å lese av trafikken fra serieportene direkte på skjermen.11 november 1999

Olex med interface mot gyrokompass


Når gyro er tilkoblet, vil skjermens båtsymbol peke den veien gyroen angir, mens kursen og kursvektoren viser den veien båten beveger seg. Gyroinformasjonen kan taes direkte, eller via GPS, Simrad HPR eller lignende.

Med gyrokompass tilkoblet vil Olex vise båten med riktig heading, samtidig som kursvektoren viser vilken retning båten driver. På bildet ser vi båten med slepestrek og kursvinkel.11 november 1999

Olex kommuniserer med undervannsobjekter via Simrad HPR 400


Olex-systemet kan nå kommunisere med Simrad HPR 400. Dette er et system som gjør det mulig å tracke ett eller flere undervannsobjekter, f.eks. ROV, miniubåter, tråldører, dykkere og oljeinnstallasjoner. Alle objektene vises på skjermen samtidig, med informasjon om avstand, retning og dybde. Man kan lagre objektenes slepestreker. På 3D-bildet vises objektene både på overflaten og svevende i vannet, med skygge på havbunnen. Systemet er testet og levert til Universitetet i Bergen, institutt for Fiskeri og Marinbiologi med forskningsfartøyet F/F Hans Brattstrøm. Funksjonen tilbys som en tilleggspakke til den vanlige Olex-versjonen.


Båt og ROV i 3D havbunnskart. ROV vises som et kvadrat, både på overflaten og på den faktiske dybden under vann. På overflaten vises en beregnet kurslinje og en boks med peile- og dybdedata.

Båt og ROV i 2D kartbilde. Bildet er hentet fra testkjøring med F/F Hans Brattstrøm13 oktober 1999

Olex med ARPA radar interface


Olex tar nå inn data fra ARPA-radar. Man kan dermed følge andre båter i Olex-kartet, og til og med lagre deres slepestreker. I første omgang blir dette prøvet ut ombord i M/S Sulehav, en 70-fots fiskebåt hjemmehørende i Sogn og Fjordane, utstyrt med en Furuno radar. Skipperen vil se ARPA-målene som små figurer som beveger seg i kartet, med kurslinje , slepestrek og identifikasjon. ARPA-målets slepestrek kan navngis og lagres i maskinen, på samme måte som egne slepestreker og objekter. Oppgradering til Olex med ARPA-funksjon skjer kostnadsfritt for Olex-brukere.12 oktober 1999

Olex i salg i Danmark


I forkant av den danske fiskerimessen Danfish-99 i Ålborg, inngikk Olex avtale med Marport Danmark om distribusjon. Marport Danmark får eksklusive rettigheter til å distribuere Olex kartsystemer til danske forhandlere, og vil også distribuere til forhandlere på Grønland. For øyeblikket finnes det en demomaskin hos Hanstholm Elektronikk i Hanstholm. Som vanlig vakte Olexmaskinen stor interesse på fiskerimessen, og Claus Hornbech i Marport Danmark har stor tro på at dybdekartsystemet vil slå an hos danske og grønlandske fiskere.30 September 1999:

Avtale mellom Olex og NavTech på Færøyene


Nå er Olex kartsystemer også tilgjengelig på Færøyene, etter at Olex og det færøyiske firmaet NavTech undertegnet distribusjonsavtale denne uken.6 september 1999:

Internasjonal eksponering av Olex på Icefish 99


Olex fikk en pangstart på den internasjonale satsingen under den islandske fiskerimessen Icefish 99. Firmaet Fridrik A. Jonsson er valgt som distributør på Island, og det ble meldt om stor interesse for kartsystemet blant islandske fiskere og redere. Messestanden ble også besøkt av redere fra fjerntliggende strøk som Australia og Falklandsøyene, og mange uttrykte overraskelse over den lave prisen for Olex-maskinen.

Stor interesse for Olex kartsystemer på Fridrik A. Jonssons stand på Icefish 99.30 august 1999:

Olex 2.7: Animerte lykter, korrekte anløpstider og myk båtbevegelse


Det blir stadig enklere å navigere med Olex. F lere nye funksjoner er lagt inn etter forespørsel fra norske hurtigbåter. For bedre navigering etter lykter er det nå laget et lyktesymbol som endrer farve etter hvilken sektor fartøyet befinner seg i. Symbolet vil også blinke i henhold til lyktens blinkkarakteristikk. På denne måten vil kartbildet vise lyktene med samme farve og blink som man skal se dem fra styrhuset. For passasjerbåter er det laget en egen boks som viser anløpstider. Det tas hensyn til tidstapet på hvert stoppested, og tidene blir automatisk korrigert hvis enkelte steder ikke anløpes. Båtens posisjon kalkuleres nå mellom GPS-fixene. Det blir dermed lettere å se båtens posisjon og hastighet, og man oppnår en myk båtbevegelse i kartet.2 august 1999:

Olex 2.5: Nå med styring via autopilot


1. august ble Olex 2.5 testet ombord i "Carpe Diem". Denne versjonen har innebygd kommunikasjon med autopilot, og med funskjoner som automatisk styrer båten inn mot den gitte kurslinje. I løpet av noen uker vil denne versjonen være å finne i butikken. Alle som har tidligere versjoner av Olex vil få tilbud om gratis oppgradering av programvaren.