Sjøkartverkets fiskeridatabase


Fiskeridatabasen viser bunntopografien i form av dybdekurver basert på statens oppmålinger, maritime grenser, oljeinstallasjoner og bunnkvalitet. Hver celle har en veiledende pris på kr 1450.

Oversikt over Fiskeridatabasen med cellenummer: