TRIPOS: posisjoneringssystem

Tripos er et system utviklet av Olex for eksakt posisjon, høyde, roll, pitch og heading. Det benytter tre GPS-antenner og to GPS-mottakere, bundet sammen i et nettverk. Antennene monteres hvor som helst på båten, men må danne et triangel med størst mulig intern avstand.


Tripos brukes internt av Olex ved avansert enkeltstrålekartlegging med HGPS, samt multistrålekartlegging med Atec 400 eller WASSP. Tripos sender ikke sine data direkte ut av Olex, og kan dermed ikke brukes til å korrigere systemer utenfor Olex.


Tripos kan ved god montering gi nøyaktighet opp til 0.05 grader RMS i roll/pitch/heading. Ved bruk av RTK oppnås videre 1 cm nøyaktighet i posisjon og 2 cm i høyde.


En komplett leveranse av et standard Tripos-system fra Olex, kan bestå av følgende hardware og software:


1 stk Trimble BX982(-07) mottaker for posisjon

1 stk Trimble BX982(-03) mottaker for attitude

3 stk antenner, GA830

3 stk Antennekabler, GNSS, TNC/TNC, RG-58, 10 meter

1 stk TRIPOS software modul for Olex


I tillegg til hardware og software fra Olex, trengs CPOS eller Marinestar-abonnement og internett-tilgang ved bruk av CPOS.


Ved bruk av Marinestar oppnås 10 cm nøyaktighet i posisjon og 15 cm i høyde.


NMEA-data fra hver GPS sendes via seriekabler til multistråle-sonaren, eller til Olex ved bruk til HGPS. Systemet er selvkonfigurerende, antenner skal ikke manuelt måles inn. Distanser og vinkler registreres når "Nullstill alt" trykkes og bekreftes i Tripos-vinduet på Olex. Samme vindu brukes til å skrive inn offset og korreksjoner for roll, pitch og heading. Pitch- og roll-offset bestemmes om nødvendig med multistråle- sjøprøver. Dersom det senere gjøres endringer i antennenes plassering, kan nullstillingen enkelt gjentas.