Med Olex AIS kommer alle fartøyer med AIS i nærheten fram på skjermen

AIS - Automatisk identifikasjonssystem

AIS er et automatisk identifikasjonssystem som benytter VHF-båndet for å sende og motta data fra andre båter.


Hvis maskinen har en AIS-enhet tilkoblet og Olex AIS tilleggs-software installert, vil alle fartøyer som har AIS og befinner seg innenfor radiorekkevidde, vises på skjermen. AIS-målene vil komme frem som trekantede båtsymboler med navn eller MMSI-nummer avhengig av hva de velger å sende ut.


Ved å klikke på AIS-menyen kan man få opp en liste over AIS-mål sortert etter avstand eller alfabetisk etter navn. Her kan man også velge å se mer info om utvalgte AIS-mål, sende tekstmeldinger eller konfigurere eget skips AIS-oppsett.


Det er også mulig å sende og motta dybdedata fra andre båter via AIS og få senders og mottakers bunnkart vist samtidig på skjermen etter hvert som det blir målt opp.