..
English

Innsamlede bunndata

Brukere av Olex oppfordres til å utveksle sine måledata med andre. Datadelingen er gratis og organiseres av Olex AS. Ved å sende inn sine dybdedata til Olex AS, eller sin forhandler, får brukerne tilgang til en database med dybder som er samlet inn av andre olexbrukere over hele verden.


Denne oppmålingsdugnaden er blitt svært populær, og over fem milliarder kvalitetskontrollerte og godkjente dybdermålinger danner nå grunnlag for et omfattende havbunnskart. Informasjonen er verdifull for alle sjøfarende, og både havgående fabrikktrålere og små sjarker deltar i delingen. Data utveksles via e-post, diskett, USB-lagringsenhet og CD.


Steg for steg beskrivelse av hvordan å lage backup, og dele egne bunndata.


Den komplette dybdedatabasen består for tiden av 13 iso-filer på mellom 3 og 4 gigabyte hver. Filene kan leses inn i olexmaskinen via USB-minnebrikke eller DVD. Man kan lese inn så mange områder som man ønsker, og har plass til.Oversikt over havbunnskartenes dekningsområder - rull nedover for å se flere bilder

Nedlasting av dybdedatabaser er passordbeskyttet. Tilgang gis ved deling av egne dybdedata


"Troms - Finnmark"

"Nordland"

"South Norway"

"North Sea"

"West UK"

"Iceland"

"Newfoundland"

"Nova Scotia"

"Alaska"

"US"

"Asia"

"20S 40N"

"90S 20S"
Hvordan lage backup, og dele egne bunndataKoble en USB-lagringsenhet til en av olexmaskinens USB-porter


Når lagringsenheten oppdages, klikk på "Skriv til".


Klikk på datatype "Egne bunndata"


En bunndata-backup med filnavn som indikerer
maskinens serienummer blir laget. Klikk på "Lagre"


Bekreft ved å klikke på "Ja". Filen skrives til USB-enheten


Del data ved å sende filen som et epost-vedlegg til olex@olex.no,
og få tilgang til den nyeste dybdedatabasen