Atec - Multistrålesonar

Atec multistrålesonar er beregnet for oppmåling og havbunnskartlegging i høy oppløsning. Den kompakte sonaren med integrert elektronikk og lydfartssensor, kobles direkte til Olex via Ethernet, og styres automatisk uten behov for manuell bestjening.


Sonaren benytter bredbåndsteknologi for økt rekkevidde og nøyaktig bunnmåling. Med sin høye pingrate og brede maksimale åpningsvinkel på hele 180 grader, er Atec ekstra effektiv ved oppmåling på grunt vann. Atec finnes i to utgaver, med nominell operasjonsfrekvens på henholdsvis 400 og 200 kHz. Rekkevidden er henholdsvis 200 og 500 meter.


Når Olex utvides med ATEC program-modul, blir Olex sonarens top-end software, og kan automatisk bestemme ulike parametre som pulslengde, båndbredde og annet. Sonaren styres kontinuerlig for å gi høyeste pingrate og beste måleoppløsning, ut fra det varierende havdypet. Man kan også sette Atec til å bli manuelt styrt av brukeren, for mest mulig finkontroll.


Gjennom våre forhandlere tilbyr vi et komplett målesystem bestående av Olex, sonar, og ulike løsninger for posisjon, høyde, attitude og lydfart. Man kan for eksempel gå for Spatial-sensor og autolydfart som en pragmatisk mellomløsning, eller RTK-GPS, Kongsberg MRU og senkbar Valeport lydhastighetsprobe for beste resultat. Måledataene eksporteres som ferdige Olexmodeller, som tekstfiler for import til andre GIS, eller som skjermbilder.


Man kan gjenbruke deler av tidligere multistråleleveranser fra Olex.

Hardhet målt med Atec 400 og 200


Atec 400 Hardhet

Atec-400, målt i 2016. Diverse hardhet ned till 200 meter, utenfor Vega i Nordland.

Atec 200 hardhet

Samme område med Atec-200, målt i 2018. Dataene har endel lydfartsfeil, men disse påvirker ikke hardheten. Man ser raskt at de samme hardhetsformasjonene finnes på begge datasettene.


Hardhet Atec 400 detalj

Detalj av Atec-400. Bløt bunn med små harde kratere, samt noen større oppstikkende klipper i bildets overkant. Dybden er rundt 100 meter.

Hardhet Atec 200 detalj

Samme detalj fra Atec-200. De samme hardhetsformasjonene som Atec-400, selv om absolutt hardhet varierer litegrann. Forskjellig frekvens gir antagelig forskjellig respons, men variasjonen er ikke stor. De to fjellformasjonene synes litt mindre detaljerte, men dette kommer antagelig av at Atec-200 bare er halvparten så skarp som Atec-400.


Atec 200 Hardhet ved 500m

Dypere felt målt med Atec-200, mellom Vega og fastlandet. Fjorden rekker her ned til 523 meter. Legg merke til hvordan terrenget er hardere i sørlig halvdel, selv om dybdene er de samme.

Atec 200

Samme utsnitt, men vist kun som bathymetri. Skarpheten er betydelig bedre enn Wassp-80.
Tekniske data


Atec 400

 • Åpningsvinkel: Inntil 180° - typisk 130°
 • Antall stråler: 256
 • Operasjonsfrekvens: 320-480 kHz
 • Båndbredde: 0-80 kHz
 • Pingrate: Inntil 50 Hz
 • Rekkevidde: 0,2 - 200+ meter
 • Rekkeviddeoppløsning: <10mm
 • Strålebredde: 0,9° tverrskips, 1,9° langskips
 • Strømtrekk: 30-40W (peak < 120W)
 • Spenning: 20-28V DC
 • Standard kabellengde: 8m
 • Lagringstemperatur: -20°C til +60°C
 • Arbeidstemperatur: -4°C til +40°C
 • Vekt: 4,3kg
 • Dimensjoner: L=200mm B=236mm H=154mm
 • Senteravstand festebolter: 160mm
 • Overgår IHO Special Order

Atec 200

 • Åpningsvinkel: inntil 180° - typisk 130°
 • Antall stråler: 256
 • Operasjonsfrekvens: 100-800kHz
 • Båndbredde: 0-40kHz
 • Pingrate: inntil 50Hz
 • Rekkevidde: 0.5-500+ meter
 • Rekkeviddeoppløsning: <10mm
 • Strålebredde: 2° tverrskips og langskips
 • Sonarens strømforbruk: 50 - 70W
 • Spenning: 20-28VDC
 • Standard kabellengde: 8m
 • Lagringstemperatur: -20°C til +60°C
 • Arbeidstemperatur: -4C til +40C
 • Vekt: 6kg
 • Dimensjoner: L=293mm B=245mm H=163mm
 • Senteravstand festebolter: 160mm
 • Overgår IHO Special Order

En typisk leveranse av Atec med tilhørende sensorer og software, kan bestå av følgende:

Last ned produktblad som PDF