Nye versjoner!

Versjonshistorie

KARTLEGGING OG NAVIGASJON

Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging.
Ved hjelp av GPS og ekkolodd samles det inn dybdedata som kontinuerlig kalkuleres og tilpasses tidligere målinger. Resultatet visualiseres som et realistisk 3-D-bilde av havbunnen. Systemet har avanserte funksjoner for navigasjon, med mulighet for utvidelser for blant annet SONAR, ARPA, ITI, AIS, GRIB og havstrøm.